Úvod

Vítejte na stránkách, kde naleznete přehled a představení publikací, na kterých jsem se autorsky podílel.

Ucelený přehled publikací do kterých jsem přispíval naleznete zde: www.mmfoto.cz.

Podzemní Praha

praha_450
Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer - Eminent 2008
 

Velká evropská města mají svoji zjevnou tvář plnou památek a turistů, ale rovněž pokračují hluboko pod zem, kde vytvářejí neviditelná podzemní města. Paříž je pověstná svými podzemními lomy a průzkumnými štolami, které měly zabezpečit stabilitu paláců. Řím ve svých pahorcích obsahuje rozsáhlá města mrtvých a antické stoky. Neapol je známá systémem podzemních vodovodů a cisteren. Berlín válečné doby proslul plány na vybudování systému velkolepých podzemních komunikací a krytů. Podzemí měst je individuální a odráží nějaký zvláštní či výrazný rys jejich historie. Má-li k něčemu blízko, pak to je podvědomí města. Obě města to na povrchu i to dole mají své památky a svá pravidla. Jsou jako bytost a její stín.

Tato kniha podává přehled hlavních podzemních objektů na území zlaté Prahy a jejího okolí. Popisuje její jeskyně, ponorné toky, těžbu nerostných surovin stejně jako sklepy, katakomby, středověké podzemí nebo kanalizační systém z počátku 20. století. Zavádí nás do podzemí Pražského hradu i do renesanční štoly císaře Rudolfa II. Provádí nás štolami železnorudných dolů i podzemními pískovnami. Ukazuje, jaké má podzemí vliv na současný chod města a obrací se k němu i jako ke zdroji snů, strachů a inspirací. Kniha sleduje dvě linie – první je věcná a praktická. Zabývá se tím, kde leží podzemní prostory budované po dobu jednoho tisíce let, k čemu sloužily a jak vypadají. Druhá linie je příběhová a symbolická. Pojednává o průzkumu podzemí, ale také čím je pro nás podsvětí – zda temnou říší mrtvých, anebo zda zde plane jemné světlo, které J.W. Goethe i Novalis nalézali v úzkých podzemních štolách. Možná, že pod sférou démonů skutečně tepe Nietscheovo „zlaté srdce Země“.

Kniha je doprovázena archivními materiály a skoro dvěma stovkami fotografií, jež pořizoval po dobu několika let celý tým lidí a které patří ke špičce evropské podzemní fotografie. Hlavním rysem podzemí je kontrast mezi vnitřkem a vnějškem. Podzemní svatyně náleží vnitřnímu prostoru, usebrání, meditaci a cestě ke kořenům bytosti. Rovněž sny, vize a proměny času se líhnou někde uvnitř, ale zjevení přicházejí z nebe. Proto má jeskyně víc do činění s osobním růstem a hora s životem celé komunity. Svatyně na kopcích jsou plné světla, zástupů, vycházení ze sebe, duchovního výdechu. Vyjdeme ven, rozhlédneme se po krajině a obejmeme prostor se všemi kopci, stromy, staveními a lidmi. To je Svatá hora. Ale svatá jeskyně, jaká například leží pod kostelem ve Svatém Janu pod Skalou, to je opatrný nádech, mysterium ticha, vědomí ne-li zápasu, tak alespoň existence mocných sil a také chuť smrti, která je delší než pozemský život. Skrze podzemí přicházíme sami k sobě, ale z druhé strany.

 

Vydalo nakladatelství Eminent  v roce 2008.

Knihu je možné koupit zde: www.eminent.cz

Český kras, klíč k české krajině

Karel Žák, Martin Majer, Václav Cílek - ACADEMIA 2014
   

Český kras je vápencové území mezi Prahou a Zdicemi, odkud byla popsána řada mezinárodně uznávaných geologických profilů, velké množství archeologických památek, včetně pravěkých podzemních svatyní, i téměř 700 jeskyní. Krasové dutiny fungují jako past na sedimenty, které uchovávají památky na dávno zašlé světy, třeba makaků nebo jeskynních hyen kolem návrší Zlatého koně. Vápnité sedimenty umožňují rekonstrukci jinde dávno zmizelých etap ve vývoji krajiny, a proto Český kras představuje klíč k poznání Pražské kotliny i českého vnitrozemí.

V průběhu posledních dvaceti let zde došlo k překvapivým geologickým objevům i dobrodružným průnikům do nových jeskynních systémů. Tato kniha popisuje hlavní milníky geologického a geomorfologického vývoje krajiny, jejího osídlení i vlivu člověka. Fotografie, které jsou podrobnou zprávou o stavu nadzemní i podzemní krajiny Českého krasu, jsou provázeny textem sepsaným autory, kteří zde jako jeskyňáři i vědci aktivně působili celá desetiletí.

Knihu je možno zakoupit zde: www.academiaknihy.cz

Ukázka z knihy v PDF.

   

Podzemní Čechy

Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer - Eminent 2015
 

Cílem této knihy, je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko ložisek zlata, cínu, železa či uhlí. Ale hornictví stálo i u zrodu systémového myšlení konce středověku, mezinárodní spolupráce, bankovnictví a obchodní revoluce. I chemický průmysl vznikal a rozvíjel se nad nalezišti surovin. Myslíme si dokonce, že to byla i "etika práce", zavedená na krušnohorských ložiscích, která přispěla k formování Lutherovy reformace. Dějiny surovin jsou zároveň dějinami sociální společnosti.

Vydalo nakladatelství Eminent  v roce 2015.

Více informací a ukázek z knihy je zde: www.podzemnicechy.cz

Knihu je možné zakoupit zde: www.eminent.cz

 

Vápenice a lomy v srdci Českého krasu

Michal Hejna, foto: Martin Majer - Envidea 2012
 

Vápenec, jedna z nejčastěji se vyskytujících hornin na zemském povrchu. Nalézáme ho téměř ve všech barevných škálách a má pro nás velmi všestranné využití. Můžeme z něj vytvářet dechberoucí sochy, pálit z něj vápno, stavět domy, či ho jen rozdrtit na štěrk.

Přestože lidstvo využívá vápenec od svých počátků, zůstává ve stínu dalších svých kolegů ze světa minerálů, jako jsou zlato či stříbro. Přeci jenom, vápenec nepřinášel vrchnosti takové výnosy, jako výše zmíněné kovy. Ani pro historiky a fandy hornictví není takovým zajímavým tématem. Těžba vápence v lomech se po staletí téměř neměnila. Jaký to rozdíl ve srovnáním s dynamicky se vyvíjející podzemní těžbou s celou řadou úžasných technických vynálezů.

A přesto i těžba vápence pomáhala rozvoji lidstva, formovala krajinu a přinášela zajímavé příběhy. Kniha Lomy a vápenice v srdci Českého krasu aspoň částečně splácí dluh všem těm bezejmenným řadám lidí, kteří trávili život v lomech či u vápenných pecí. Na stránkách knihy se tak člověk setká s téměř tisíciletým vývojem vápenictví v širokém okolí Tetína a Koněprus, od nesmělých počátků přes technickou revoluci v polovině 19. století až po otevření Velkolomu Čertovy schody a ukončení těžby v ostatních lomech v roce 1962.

Více zde: http://www.mmfoto.cz/kniha_lomy/

Křivoklátsko

krivoklatrsko_obalka

Karel Žák, Martin Majer, Petr Hůla, Václav Cílek - Dokořán 2016

Křivoklátsko, chráněné jako lovecký revír českých knížat a králů od středověku, se dočkalo moderní velkoplošné ochrany vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vzhledem ke svému nadnárodnímu významu vyhlášena nejcennější část Křivoklátska biosférickou rezervací UNESCO. V posledních letech probíhají práce směřující k vyhlášení jádra oblasti Národním parkem. Křivoklátsko si vysokou míru ochrany nepochybně zaslouží. Předkládaná kniha shrnuje vývoj krajiny Křivoklátska od její nejstarší geologické historie, přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách, až po vliv člověka na krajinu od pravěku po úplnou současnost. Kniha je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány pečlivě vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem. Bohatý fotografický doprovod knihy je zprávou o současném stavu krajiny Křivoklátska, směrovanou pro budoucnost.

Více informací o publikaci a možnost nákupu je na webu www.dokoran.czUkázka z knihy.

Tetín svaté Ludmily

Tetín svaté Ludmily obalka

Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová a kol. - Dokořán 2017

Tetín nesporně patří k významným místům české historie - na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna. S Tetínem a sv. Ludmilou jsou tak spjaty počátky christianizace Čech a nástup rodu Přemyslovců k moci. Zde se před tisíci lety spoluutvářela osobnost a duše českého království. Dávná minulost místa nezůstala stát zakletá do tetínských skal, ale ovlivňuje i naši budoucnosti. Místa jako Tetín, která souvisí s národní identitou a spiritualitou, totiž jednou za čas, obvykle v časech proměn, ožívají a po staletých přestávkách opět promlouvají k národu.

Obsah v PDF, Obálka

Kontakt

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

TOP